Tarihçe

 

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği; 1580 sayılı Belediye Kanunu kapsamında 2001 yılında “birlik” sıfatıyla kurulmuş olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Fatih Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi’nin üyeliklerinden oluşmaktadır. Her Belediyenin kendi Meclisinde seçtiği 2 Asil ve 2 Yedek Meclis Üyesi, Birlik Meclis Üyesi olarak görevlendirilmektedir.

İstanbul Boğazı’nın tarihî ve doğal güzelliklerini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen birlik 2001 yılında kuruldu. Boğaz’a özgü tüm değerleri koruma ve yaşatmaya çalışan birlik, Boğaz’ın mimari dokusu, imar durumu, Boğaz sularındaki canlı çeşitliliğinin korunması, turistik, kültürel, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, ulaşım imkanlarının koordinasyonu gibi konularda işbirliği yapılmasını öngörüyor.

Misyonu ve Vizyonu; İstanbul Boğazının tarihi ve doğal güzelliğini muhafaza ederek gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak ve Yönetimde kaliteyi arayan, değişimde öncü önder bir Birlik olmaktır. 

 
 
 
 
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Haberleri