BOĞAZIÇI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI!

 
19 Ocak 2022

BOĞAZİÇİ FOTOĞRAF YARIŞMASI”
ŞARTNAMESİ

 

 Madde 1YARIŞMANIN KONUSU:

 “Boğaziçi Fotoğraf Yarışması” geçmişten günümüze “Denizi, Dalgaları, Yalıları, Sahilsarayları, Köşkleri, Kahvehaneleri, Camileri, Kiliseleri, Sinagogları, Okulları, Kuleleri, Balıkları, Adası, Kuşları, Ağaçları, Koruları, Şarkıları, Limanları, Kayıkları, Vapurları, Balıkçıları, Lezzetleri, Restoranları, Rüzgarları, Şiirleri, Masalları, ” ile İstanbul’un kültür hayatının merkezinde yer alarak eşsiz zenginliğini sunan Boğaziçi semtlerinde bulunan güzellikleri fotoğraf sanatı ile ortaya koyarak hem zamanımıza görsel olarak şahitlik etmeyi hem de geleceğe bir hafızayı miras bırakmayı hedeflemektedir.

Boğaziçi Fotoğraf Yarışması”nda fotoğraf kadrajında aşağıda isimleri yazan ve haritada sınırları gösterilen semtlerin bulunması gerekmektedir. Boğaziçi’nin oldukça geniş bir alana sahip olması dolayısıyla fotoğraflar doğrudan aşağıda belirtilen semtlerde çekilebileceği gibi Boğaziçi’ne hakim noktalardan yine bu semtleri konu edinen fotoğraflarda yarışmaya katılabilecektir. Haliç ile Boğaziçi’nin ayrım noktası olarak Galata Köprüsü kabul edilecektir.

Boğaziçi Fotoğraf Yarışması”na katılacak fotoğraflar için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Katılımcılar Boğaziçi’ni ve Boğaziçi’nde yaşamı en güzel şekilde anlattığını düşündükleri kareleri ile yarışmaya katılabilirler. Boğaziçi’nin her bir mevsimi ayrı bir zenginliği barındırdığından yarışma takvimi Ocak – Haziran ayları arasını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Her bir yarışmacı en fazla 7 (Yedi) adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilecektir.

 Madde 2AMAÇ:

 Fotoğraf severleri İstanbul Boğazı ve çevre ilçelere çekmek, ilçeleri cazip hale getirmektir. Bu maksatla İstanbul Boğaz'ının tanıtımına ve Fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamaktır.

 Madde 3- BÖLÜMLER:

 Yarışma, dijital ( sayısal ) kategoride, Serbest (renkli veya siyah beyaz) tek kategoride yapılacaktır.
Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraf bir arada değerlendirilecektir.

 Madde 4 – GENEL KATILIM KOŞULLARI VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 4.2. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

 4.3. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, Türkiye Fotoğraf Vakfı Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFV tarafından verilmiş katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışmadır.

4.4. Yarışmaya her fotoğrafçı Serbest en fazla 7 (Yedi) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir.

4.5. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

4.6. Serbest kategoride Madde4.7. de belirtilen sınırları kapsayacak şekilde çekilen fotoğraflar kabul edilecektir. Fotoğraflarda çekildiği yeri gösteren işaret veya işaretler (mimari dokular, şehir dokusu ya da belirtilen sınırlar içerisinde olduğu bilinen objeler vb.) olmalıdır.

4.7.
Avrupa Yakası Boğaziçi Semtleri

Ahırkapı
Sarayburnu
Karaköy
Tophane
Fındıklı
Kabataş
Beşiktaş
Ortaköy
Defterdarburnu
Kuruçeşme
Arnavutköy
Bebek
Rumeli Hisarı
Baltalimanı
Boyacıköy
Emirgan
İstinye
Yeniköy
Tarabya
Kireçburnu
Büyükdere
Sarıyer
Rumelikavağı 

Anadolu Yakası Boğaziçi Semtleri

Harem
Salacak
Üsküdar
Kuzguncuk
Beylerbeyi
Çengelköy
Vaniköy
Kandilli
Anadoluhisarı
Kanlıca
Çubuklu
Paşabahçe
Beykoz
İncirköy
Anadolukavağı

 4.8. Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından organize edilen, daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 4.9. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kesme gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Ancak özellikle fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenler dönüştürülemez. Fotoğraf makinesi içindeki birden fazla fotoğraf birleştirme ve belgesel yapıyı bozan uygulamalar kullanılarak çekilen fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

 4.10. Birden fazla fotoğrafın üst üste montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez, sadece birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan panorama fotoğraflar kabul edilir.

 4.11. Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR (high dynamic range) ve insanlı veya drone ve benzeri insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

 4.12. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine ödül töreni günü veya yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 4.13. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 4.14. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve yukarıda madde 4.7’de belirtilen semt/ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 4.15. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 4.16. Fotoğrafın içeriğinde markalar, Şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz. Bu şekilde bir kullanım olduğunda ilgili taraflara karşı fotoğrafı sisteme yükleyen kişi sorumludur.

 4.17. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 4.18. Kural ihlali yapan kişilere, idarenin onayladığı fotoğrafla ilgili Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın belirlediği yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

 4.19. İdarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın düzenlediği bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; bu kurumlar elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

 4.20. Düzenleme Kurulu ve Türkiye Fotoğraf Vakfı ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

 4.21. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, idarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı’na Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

 4.22. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar mevcut TFV sisteminde yedeklenir ve idarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online veya manuel olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

 4.23. Yarışma sonuçları İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ’ nin http://www.istanbulbogazi.gov.tr/ adresinde ve sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı web sitelerinde ve sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara düzenleme kurumu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 Madde 5 - ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim ve benzeri ) kabul edilmeyecektir.

 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://www.turkiyefotografvakfi.org/  adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 • https://www.turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve yüklenmelidir.

 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih vb. işaretler, bilgiler bulunmamalıdır.

 • Yarışmaya katılacak fotoğrafların; JPG / JPEG formatında, kısa kenar en az 2560 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1.5 Megabayttan az olmamalı, 5 Megabaytı geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir.

 • İsimlendirme:
  Fotoğraflarınızı sadece isimlendiriyorsunuz. İsimlendirme yaparken Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Örnek: "Boğazın Güzellikleri", "Boğaziçi" “Deniz” vb.
  Dosya adında buna benzer karakterler içermediğinden emin olun; "

 • Kural İhlali ve Şikayet:
  Kural ihlali ve/veya şikayet unsuru barındıran fotoğrafların, şikayet sebebi, kanıtı vb. dokümanları Türkiye Fotoğraf Vakfı sitesinde bulunan, “Destek – Şikayet / Kural ihlali” kısmından, gerekli bilgiler ve dokümanlar ile gerçekleştirebilirsiniz. (Aşağıda bağlantı linki bulunmaktadır) 
  https://turkiyefotografvakfi.org/account/login?ReturnUrl=%2Fcompetition-complaint

 Madde 6 – TELİF ( KULLANIM ) HAKLARI:

6.1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim vb. mali hakları tam ruhsat olarak münhasıran süresiz olarak İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’ne ait olacaktır.

6.2. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde esersahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından kitap olarak basılabilir.

6.3. Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

6.4. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

6.5. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

6.6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

6.7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

6.8. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur.

İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

6.9. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu albümden tüm / ödül ve sergileme kazanan katılımcılara ve TFV vakfına gönderilecektir.

6.10. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da ham dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Türkiye Fotoğraf Vakfı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

6.11. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır. Ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

6.12. Yarışma sonuçları İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’ nin http://www.istanbulbogazi.gov.tr/ adresinde ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresli web site ve TFV’nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir.

6.13. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden otomatik olarak silinecektir.

 Madde 7 - YARIŞMA TAKVİMİ

 Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 24.06.2022 Cuma Saat 17:00’a kadar
 Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 27.06.2022 Pazartesi
 Sonuç Bildirim: 30.06.2022 Perşembe

 Madde 8 - SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 Fotoğraf Seçici Kurul Üyeleri:

Coşkun ARAL Foto Muhabiri, Foto Muhabirleri Derneği
Ozan BİLGİSEREN Prof. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Böl. Baş. Yar.
İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı
Murat GÜR Fotoğraf Editörü, Türkiye Fotoğraf Vakfı
Mustafa YILMAZ Fotoğraf Sanatçısı Türkiye Fotoğraf Vakfı
Leyla EMEKTAR Fotoğraf Sanatçısı
İhsan İLZE Fotoğraf Sanatçısı

 Seçici kurul en az 3 (üç) üye ile toplanır.

 Madde 9 - ÖDÜLLER

 SERBEST KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

 Birincilik Ödülü : 15.000 TL
 İkincilik Ödülü : 10.000 TL
 Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL
 Mansiyon Ödülü : 2.500 TL (3 adet verilecektir.)
 Sergilenmeye Değer Eser Ödülü: 500 TL (En fazla 50 adet verilecektir.)

 Madde 10 – SEKRETERYA

 İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği
 Telefon : 0533 120 24 66
 Yetkili Kişi : Ahmet Demirkıran
 E-Posta : ademirkiran@uskudar.bel.tr

 Türkiye Fotoğraf Vakfı

Merkez efendi Mah. Dere Sokak No:10
Zeytinburnu/İstanbul

Yetkili Kişi: Bekir Yeşiltaş
Telefon: 0 212 416 16 12
E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org

Bekir YEŞİLTAŞ: Türkiye Fotoğraf Vakfı Temsilcisi

 
 
 
 
Diğer Haber Başlıkları